Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Parafia Św. Piotra i Pawła w Kurytybie

Adres:
Rua Theodoro Gbur, 528
Cx.P. 4016
82600-280 Curitiba PR  BRASIL
tel. +55 41 3256-6641

Parafia liczy w przybliżeniu 10 tysięcy wiernych; w tym około 400 osób polskiego pochodzenia.Liturgia niedzielna sprawowana jest - oprócz kościoła parafialnego -również w dużej sali w kompleksie mieszkaniowym Leonis.

W stuletniej historii Archidiecezji kurytybkiej Wspólnota Parafialna św. Piotra i św. Pawła zostawia bardzo znamienny znak w świadomym pielgrzymowaniu, w komunii i uczestnictwie.

Rozwój dzielnicy São João i dzielnic sąsiednich, które tworzyły kaplicę św. Piotra i św. Pawła, oraz przyrost ludnościowy tych dzielnic nakłoniły arcybiskupa Kurytyby do założenia dn. 24 lutego 1973 r. parafii św. Piotra i św. Pawła, a mała kaplica się przekształciła w kościół parafialny, mając jako pierwszego proboszcza ks. Stanisława Jamroga, należącego do Towarzytwa Chrystusowego.

Dn. 10 stycznia 1981 r. objął parafię ks. Jan Sobieraj TChr. Nowy proboszcz miał przed sobą zadanie budowy nowego kościoła. Budowa trwała czetery i pół lata, a 2 czerwca 1989 r. nowy kościół został uroczyście konsekrowany.

Obecnie należy do parafii ok. 10 tysięcy wiernych. Parafia jest podzielona na 106 sektorów, normalnie koordynowanych przez koordynatorkę i jej pomocnicę, które są odpowiedzialne za odwiedziny rodzin swojego sektora i zorganizowanie modlitw w domach.

Według statystyki parafialnej, w 2016 r. zostało ochrzczonych 44 osób, brało udział w katechezie 250 dzieci i 16 dorosłych, przystąpiło do pierwszej Komunii 29 osób a 49 osób do bierzmowania. Parafia jest wspomagana przez 28 katechetów oraz 42 nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Parafialna Rada Duszpasterska złożona jest z 25 duspasterstw i ruchów, które działają w różnych dziedzinach ewangelizacji, m. in.: Rada Administracyjna Gospodarcza Parafii − odpowiezialna za organizację imprez; Duszpasterstwo Katechezy − odpowiedzialne za dzieci, nastolatków oraz katechezę dorosłych; Grupa Młodzieżowa − działająca w różnych duszpasterstwach, jako grupa animacji w uroczystościach; Dzieciństwo Misjonarskie − opiekuje się dziećmi, które jeszcze nie mają wieku odpowiedniego do rozpoczęcia przygotowania do Sakramentów Eucharystii i Bierzmowania; Duszpasterstwo Rodzinne − które m. in. oferuje naspępujące pomoce: doradztwo, przygotowanie so małżeństwa i koronka w domach parafian; Duszpasterstwo Trzeźwości − przyjmujje osoby potrzebujące pomocy z powodu uwikłania w nałogach; Modlitwa Różańcowa − grupa, która się zbiera do modlitwy i rozważania Różańca; Adoraja Najśw. Sakramentu, Msze św. zadoścuczyniena do Matki Boskiej za grzechy popełnione przeciw Jezusa i Matki Boskiej, Msze św. za chorych, doradztwo itd.

Tradycje polskie przechowywane przez wiernych w parafii: Opłatek, Święconka, Wypominki, procesja Bożego Ciała, Koronka Miłosierdzia.

 

Proboszczowie Towarzystwa Chrystusowego pracujący w parafii:
ks. Stanisław Jamróg (1973-1981)
ks. Jan Sobieraj (1981-1989)
ks. Józef Poszwa (1989-2002)
ks. Benedykt Grzymkowski (2002-2005)
ks. Alceu Zembruski (2005-2017)

Ks. Antônio Polanczyk (od 2017 r.)

Kościół św. Piotra i Pawła w Kurytybie
plebania
ks. Antonio Polanczyk

Widok na mapie

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej