Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Parafia Św. Piotra i Pawła w Kurytybie

Adres:
Rua Theodoro Gbur, 528
Cx.P. 4016
82600-280 Curitiba PR  BRASIL
tel. +55 41 3256-6641

Proboszcz:
ks. Antonio Polanczyk S.Chr

Parafia liczy w przybliżeniu 10 tysięcy wiernych; w tym około 400 osób polskiego pochodzenia.Liturgia niedzielna sprawowana jest - oprócz kościoła parafialnego -również w dużej sali w kompleksie mieszkaniowym Leonis.


Chrystusowcy pracujący w parafii:
Proboszczowie:
Ks. Stanisław Jamróg (l973 - 81)
Ks. Jan Sobieraj (1981 - 89)
Ks. Józef Poszwa (1989- 2002)
Ks. Benedykt Grzymkowski (2002 - 2005)
Ks. Alceu Zembruski (2005 - 2017)

ks. Antonio Polanczyk (od lutego 2017)


W 1957 roku została zbudowana mała kaplica drewniana i poświęcona św. Piotrowi i św. Pawłowi. 15 listopada 1965 roku kaplicę przyłączono do nowo powstałej parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w dzielnicy Vila Tingui w Kurytybie. Szybki rozwój populacji w dzielnicy Sao Joao i w sąsiednich dzielnicach przyczynił się do tego, że arcybiskup metropolita Pedro Fedalto utworzył kolejną parafię miejską pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła. Dekret erekcyjny został podpisany 24 lutego 1973 roku.

Parafia została objęta przez Towarzystwo Chrystusowe w dniu 24 lutego 1973 roku. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Jamróg TChr. Objęcie parafii przez proboszcza nastąpiło 25 lutego 1973 r. w obecności arcybiskupa metropolity Kurytyby, Pedro Fedalto. Ze względu na ciągle wzrastającą liczbę wiernych, została zbudowana kaplica pod wezwaniem św. Jana Bosko. Poświęcenia i inauguracji nowej świątyni dokonał arcybiskup Pedro Fedalto 26 stycznia 1975 r. Z czasem, czyli 18 lutego 1982 roku przy tej kaplicy została utworzona nowa parafia i przekazana księżom diecezjalnym.

Ze względu na ustawiczny wzrost populacji, drewniany kościół parafialny stał się zbyt mały, aby móc pomieścić wiernych. Pod kierownictwem dynamicznego proboszcza, ks. Jana Sobieraja TChr. l września 1985 roku wierni rozpoczęli budowę nowej, murowanej świątyni. 2 lipca 1989 roku arcybiskup metropolita Pedro Fedalto dokonał poświęcenia nowoczesnego kościoła parafialnego. Projekt architektoniczny świątyni został wykonany przez znanego w Kurytybie architekta Lubomira Ficińskiego oraz jego syna Jana. Dla kolejnego proboszcza, ks. Józefa Poszwy TChr. należało dokonanie artystycznego upiększenia świątyni, rozbudowanie salonu parafialnego, rozwinięcie sektorów duszpasterskich i akcji socjalnej. Dynamika rozwijającej się parafii - zaangażowanie proboszcza, ks. Józefa Poszwy TChr i osób świeckich - spotkała się z publiczną pochwałą ze strony arcybiskupa metropolity Pedro Fedalto.

Arcybiskup w artykule - omawiającym pastoralną posługę odwiedzin realizowaną przez osoby świeckie w parafii św. Piotra i Pawła (tzw. pastoral da visitação) - opublikowanym w "Gazeta do Povo", wyraził swoje publiczne uznanie i pochwałę. Wyrazem dynamiczności duszpasterskiej parafii stała się potrzeba wyświęcenia diakona stałego. 25 stycznia 1998 r. parafianin, Sergio Ferreira de Aleida (mężczyzna żonaty i ojciec rodziny) przyjął święcenia diakonatu.

Pod koniec lipca 1996 r. przebywał w parafii arcybiskup Zenon Grocholewski, ówczesny sekretarz Sygnatury Apostolskiej.

Ważnym wydarzeniem dla wspólnoty parafialnej, a szczególnie dla ks. S. Jamróga TChr pracującego w parafii, była wizytacja przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Wspomnianą wizytację przeprowadził ks. Wojciech Kania TChr w dniach od l do 2 listopada 1974 r.. Następnie parafię odwiedzili: ks. dr Czesław Kamiński TChr (1977 r.), ks. dr Edward Szymanek TChr (1985 r.), ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski TChr (1991 r.). 16 listopada 1996 r. ks. Tadeusz Winnicki TChr. przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii. Spotkał się z proboszczem parafii - ks. Józefem Poszwą TChr., wspólnotą wiernych oraz liderami zaangażowanymi w duszpasterstwie parafialnym

W parafii św. Piotra i św. Pawła rektor Polskiej Misji Katolickiej organizował przez kilka lat tradycyjne spotkania opłatkowe dla polskich księży i sióstr zakonnych pracujących w Brazylii. Spotkania odbywały się w okresie Bożego Narodzenia, w pierwszych dniach stycznia.

W ciągu 25 lat istnienia parafii prowadzonej przez księży chrystusowców zbudowano: nowoczesny kościół parafialny, kościół filialny, który stał się kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Jana Bosko, plebanię, obszerny salon parafialny.Opis parafii według:
Zdzisław Malczewski TChr
W służbie Kościoła i Polonii...,
CESLA, Warszawa 1998

Kościół św. Piotra i Pawła w Kurytybie
plebania
ks. Antonio Polanczyk

Widok na mapie

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej