Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Rio Claro do Sul

Paroquia Nossa Senhora do Rosario
Rua XV de Novembro 276
84577-000 Rio Claro do Sul PR BRASIL
+55 42 35161175

Proboszcz:
Ks. Andreson Spegiorin S.Chr

Parafia obejmuje - oprócz kościoła macierzystego - 18 punktów duszpasterskich (9 kościołów filialnych i 9 szkół publicznych). Odległość do najdalszej wspólnoty wiernych wynosi 30 kilometrów.
Aktualnie parafia liczy około 5 tysięcy wiernych; w tym około 4 tysiące osób polskiego pochodzenia.
Na terenie parafii spotykamy świątynię związaną z kultem polskim. W osadzie Colonia II znajduje się kościół filialny pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej, natomiast na kolonii Fluviópolis, szkoła im. św. Stanisława (założona w 1904 r.).

Chrystusowcy pracujący w parafii:
Proboszczowie:

Ks. Zygmunt Szwajkiewicz (1970-84)
Ks. Stanisław Małysa (1984-85)
Ks. Stanisław Pagacz (1985-85)
Ks. Witold Jasionowski (1985-86); administrator parafii
Ks. Stanisław Gogulski (1986-91)
Ks. Gerard Pilich (l 991-2003)
Ks. Zdzisław Nabiałczyk (2003 - 2011)
Ks. Anderson Spegiorin (2011r- 2021)


Zarys historii

Kolonizacja Rio Claro do Sul rozpoczęła się jeszcze w czasach "gorączki brazylijskiej". W początkach kolonizacji dzisiejsza osada Rio Claro do Sul nosiła nazwę: Eufrozina. Aktualnie Rio Claro do Sul leży w granicach powiatu Mallet. Początek kolonizacji przypada na lata 1890 i 1895. W tym okresie przybyli w te okolice Polacy i Ukraińcy z Małopolski. Już w 1884 roku z inicjatywy rządu imperialnego rozpoczęto prace przygotowawcze do osiedlenia imigrantów z Europy w południowej części stanu Parana. Ponieważ pierwsi koloniści usytuowali się nad brzegiem rzeki odznaczającej się czystą wodą, stąd nazwa osady: Rio Claro. Pierwszymi, którzy kolonizowali okolice byli Polacy. Dopiero w późniejszym czasie osiedlili się również Ukraińcy. W krótkim czasie emigranci polscy zbudowali kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. 15 lipca 1886 r. ks. Ludwik Przytarski, na polecenie biskupa Jose de Camargo Barros z Kurytyby, rozpoczął prowadzenie kroniki kapelani! w Rio Claro do Sul. Już w 1892 roku Polacy w Rio Claro do Sul mieli na miejscu swojego duszpasterza. 14 października 1895 roku ks. Ludwik Przytarski otrzymał nominację na duszpasterza polskich kolonii położonych na terenie parafii w Palmeira. W 1896 roku biskup z Kurytyby utworzył w Rio Claro do Sul parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. 11 kwietnia 1897 roku został podpisany kontrakt pod budowę kościoła parafialnego. Ze względu na wysoką wieżę świątyni, przypominającą Jasną Górę, utarła się nazwa " Częstochowa parańska ".

Godnym odnotowania wydaje się być fakt powstawania towarzystw polskich u zarania kolonizacji w Rio Claro do Sul. Już w 1897 roku założono Towarzystwo Króla Jana Sobieskiego. Tego samego roku powołano do życia Towarzystwo św. Izydora. W następnym roku powstało Towarzystwo Tadeusza Kościuszki.

Z czasem, po księżach diecezjalnych parafię przejęli księża misjonarze św. Wincentego. Ze względu na szybki rozwój Mallet, który stał się siedzibą powiatu, biskup Antonio Mazzarotto, ordynariusz diecezji Ponta Grossa zdecydował przenieść parafię. Tak więc 11 czerwca 1949 roku siedziba parafii została przeniesiona do Mallet, gdzie utworzono parafię pod wezwaniem św. Piotra. 15 sierpnia 1951 roku, decyzją biskupa Antonio Mazzarotto, ponownie przywrócono parafię w Rio Claro do Sul.

4 stycznia 1970 roku parafia w Rio Claro do Sul została przekazana Towarzystwu Chrystusowemu. Pierwszym proboszczem z ramienia zgromadzenia został ks. Zygmunt Szwajkiewicz TChr.

19 lipca 1973 r. proboszcz parafii, ks. Zygmunt Szwajkiewicz TChr obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. W uroczystości wziął udział biskup Geraldo Pellanda z Ponta Grossa oraz kilku księży z ks. Zenonem Gąsiorowskim, prowincjałem chrystusowców na czele . Natomiast 20 maja 1992 r. ks. Gerard Pilich TChr obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. W uroczystości - oprócz licznie zebranych wiernych - wzięło udział 15 księży chrystusowców.

Należy odnotować przybycie 13 lutego 1981 roku sióstr zakonnych ze zgromadzenia Miłości Bożej do pracy w parafii . Siostry pracowały do 31 grudnia 1990 r.

8 grudnia 1991 roku w kościele parafialnym odbyły się święcenia kapłańskie Ermildo Vicente Krasowskiego. Pierwszy ksiądz pochodzący z parafii został wyświęcony przed 48 laty. Był nim ks. Alojzy Deina Goch, ze zgromadzenia księży misjonarzy św. Wincentego. Kolejne święcenia kapłańskie w parafii odbyły się 20 kwietnia 1997 r. Został wyświęcony ks. Casemiro Witasiak, dominikanin.

6 października 1996 parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Rio Claro obchodziła stulecie istnienia. Jest to najstarsza parafia w regionie i diecezji Uniao da Vitória. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ordynariusz diecezji, biskup Walter Ebejer OP. W celebracji eucharystycznej, oprócz tłumu wiernych, wzięli udział chrystusowcy pracujący w diecezji wraz z prowincjałem - ks. Zdzisławom Malczewskim TChr, oraz księża z sąsiednich parafii. Z okazji proboszcz parafii - ks. Gerard Pilich TChr otrzymał z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej specjalny telegram z życzeniami Ojca św. Jana Pawła II.

9 marca 1997 r. - podczas uroczystości 20-lecia istnienia diecezji w Uniao da Vitória został ogłoszony dekret biskupa ordynariusza Waltera Ebejera OP. o ustanowieniu diecezjalnego sanktuarium maryjnego w Rio Claro do Sul. Dotychczasowy kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej został podniesiony do godności sanktuarium. Przed realizacją kanonicznego ustanowienia sanktuarium, biskup Walter Ebejer OP. konsultował się z miejscowym proboszczem parafii, ks. Gerardem Pilichem TChr oraz prowincjałem chrystusowców, ks. Zdzisławem Malczewskim TChr.

19 października 1997 r. odbyła się pierwsza pielgrzymka diecezjalna do sanktuarium maryjnego w Rio Claro do Sul. Pielgrzymce przewodniczył biskup ordynariusz Walter Ebejer OP. W manifestacji religijnej wzięło udział ponad cztery tysiące wiernych z całej diecezji. Ponadto byli obecni wszyscy księża pracujący w diecezji, prowincjał chrystusowców -ks. Zdzisław Malczewski TChr, a także ks. Zygmunt Szwajkiewicz TChr z Kurytyby - były długoletni duszpasterz w tej parafii.

Należy odnotować odwiedziny przedstawicieli hierarchii Kościoła z Polski. Pierwszym biskupem polskim, który odwiedził Rio Claro był biskup Teodor Kubina z Częstochowy. Dostojny gość z Polski przebywał w Rio Claro do Sul 25 grudnia 1935 roku w towarzystwie konsula Kulikowskiego i ks. wizytatora Bronnego. 23 marca 1978 roku (Wielki Czwartek) odwiedził Rio Claro do Sul biskup Szczepan Wesoły z Rzymu. Dostojny gość sprawował Mszę św. oraz spotkał się z wiernymi. Następnego dnia (Wielki Piątek) przewodniczył Liturgii św.. 16 października 1991 r. biskup Szczepan Wesoły ponownie odwiedził parafię. Towarzyszyli gościowi z Rzymu: ks. Józef Wojnar TChr - prowincjał chrystusowców oraz ks. Benedykt Grzymkowski TChr - rektor PMK w Brazylii.

Nie można nie wspomnieć pobytu ks. Ignacego Posadzego TChr w Rio Claro do Sul. W okresie międzywojennym odwiedził parafię. W tym czasie należało do wspólnoty parafialnej dwa tysiące polskich rodzin.

Z pewnością do ważnych wydarzeń parafii należy wizyta kanoniczna przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego. W dniach od 17 do 22 listopada 1971 roku wizytował parafię w Rio Claro do Sul - ks. Wojciech Kania. Kolejna wizytacja odbyła się 16 maja 1976 r. oraz 15-18 lipca 1977 roku. Przeprowadził ją ks. dr Czesław Kamiński TChr. W dniach od l do 3 lutego 1985 roku przeprowadził wizytację przełożony generalny - ks. dr Edward Szymanek. Sprawował Mszę św. oraz spotkał się z liderami. 26-27 lutego 1991 roku przebywał w Rio Claro kolejny przełożony - ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski. 26 listopada 1996 r. przeprowadził wizytację kanoniczną- aktualny przełożony generalny zgromadzenia - ks. Tadeusz Winnicki TChr Spotkał się z duszpasterzem (ks. Gerardem Pilichem TChr - proboszczem) oraz wiernymi podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w języku portugalskim i polskim.

W czasie pracy chrystusowców w parafii zostało wyświęconych 2 księży. Ponadto z parafii pochodzi 2 siostry zakonne.

Podczas administracji parafii przez księży Towarzystwa Chrystusowego zostało zbudowanych 4 kościoły filialne, l salon przy kościele macierzystym oraz 8 salonów przy kościołach filialnych.

Na terenie parafii spotykamy świątynię związaną z kultem polskim. W osadzie Colonia II znajduje się kościół filialny pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej, natomiast na kolonii Fluviópolis, szkoła im. św. Stanisława (założona w 1904 r.).

W 2021 roku parafia została przekazana pod opiekę księży diecezjalnych

Wnętrze kościoła
Plebania
ks. Anderson Spegiorini SChr proboszcz

Widok na mapie

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej