Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej w Aurea, RS.

Paróquia Nossa Senhora de Monte Claro
Rua Matriz, 267
99835-000 AUREA, RS  BRASIL
tel. +55 54 3527-1033

Duszpasterze obsługują poza kościołem parafialnym obejmuje 13 kaplic filialnych i 10 szkół publicznych.

Odległość do najdalszej kaplicy wynosi 24 km drogi bitej. Parafia liczy około 7.200 osób, w tym ok. 6.000 pochodzenia polskiego.Na terenie parafii znajdują się następujące świątynie związane z polskim kultem: kościół macierzysty pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej; na kolonii Rio Branco, kościół filialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika; W miasteczku powiatowym Cenetenário, kościół filialny pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli.
W Aurea istnieje zespół folkloru polskiego "Auresovia" oraz filia BRASPOL powstała 29 kwietnia 1990 r.

Chrystusowcy pracujący w parafii:
Proboszczowie:
Ks. Józef Wojnar (1981-1989)
Ks. Paweł Molewski (1989-92)
Ks. Zbigniew Perdjon (1992-94)
Ks. Czesław Piela (1994 - 1999)
Ks. Andersen Spegiorin (1999 - 2008)
Ks. Robert Domina (2008-2010)
ks. Jan Flig (2011- 2012)

Historia parafii w Áurea


W brazylijskim stanie Stan Rio Grande do Sul, najbardziej wysuniętym na południe kraju, Towarzystwo Chrystusowe prowadzi sześć parafii terytorialnych oraz obsługuje dwa ośrodki polonijne.

Áurea - miejscowość kolonizowana przez polskich emigrantów nosiła różne nazwy. Najpierw nazywała się: Rio Marcelino, potem: Treze de Maio (1918 r.), Princesa Isabel (1938 r.), Vila Áurea (1944 r.) Od 1989 r. po prostu nazywa się: Áurea.

Jednostka kościelna Curato de Nossa Senhora do Monte Claro do Rio Marcelino została utworzona 10 kwietnia 1915 roku przez biskupa Miguel de Lima Valverde z diecezji Santa Maria. Duszpasterstwo w tej parafii objęli księża misjonarze św. Wincentego. Pierwszym proboszczem został ks. Jacek Mięsopust, kapłan pochodzący z prowincji krakowskiej księży misjonarzy św. Wincentego. W chwili utworzenia parafii, osada Marcelino (aktualnie: Áurea)liczyła 326 mieszkańców. Jeśli chodzi o utworzenia parafii to znajdujemy w kronice parafialnej zapis wyrażający pochwałę wobec biskupa Miguel de Lima Valverde: Ksiądz biskup sprowadził polskich księży, aby Polacy mieli obsługę. Dyktowała mu to sprawiedliwość i życzliwość względem Polaków. Chciał, aby każda narodowość była obsłużona przez księdza rozumiejącego przynajmniej jej język. Dla Polaków zaś jeszcze więcej uczynił, bo sprowadził im rodowitych księży polskich.
W 1927 roku została inaugurowana nowa, drewniana świątynia mogąca pomieścić 800 osób. Specjalnie z Polski zostały sprowadzone dzwony, które służą do dziś.
Z powodu braku księży, zgromadzenie księży misjonarzy wincentynów, przekazało parafię diecezji w 1918 roku.
Obecny monumentalny kościół parafialny w Áurea został konsekrowany 8 grudnia 1961 roku. Został dedykowany Matce Boskiej Jasnogórskiej.
Według ks. J. Pitonia CM - w latach siedemdziesiątych naszego stulecia - w parafii Áurea element polski stanowił 90% populacji mieszkającej na terenie parafii.
l marca 1981 roku parafię objęło Towarzystwo Chrystusowe. Po ks. Józefie Kuźmińskim - kapłanie diecezjalnym, który w swojej rodzinnej parafii pracował przez 28 lat - parafię przejął ksiądz Józef Wojnar TChr. Podczas duszpasterzowania ks. Józefa Kuźmińskiego został zbudowany imponujący kościół, a także plebania i dom dla sióstr Rodziny Maryi.
Wydarzeniem historycznym dla parafii, a w sposób szczególny d la wiernych polskiego pochodzenia była wizyta polskich hierarchów. W 1935 r. odwiedził Polaków biskup Teodor Kubina. 24 września 1968 r. odwiedził Áurea biskup Władysław Rubin, delegat Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa polonijnego, rezydujący w Rzymie. 28 lutego 1984 r. przybył do parafii Prymasa Polski, kardynał Józef Glemp w 1984 r. Odnośnie wizyty w Áurea kard. Józef Glemp zapisał: Najserdeczniej jednak i najgłośniej witano mnie w Vila Áurea. 18 sierpnia 1996 r. biskup Stanisław Stefanek TChr sprawował uroczystą Mszę św. odpustową ku czci patronki parafii, Matki Bożej Jasnogórskiej.
Dla społeczności polskiej w Áurea również ważnym wydarzeniem były odwiedziny przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Pierwszym, który odwiedził tę parafię w dniach od 14 do 16 lutego 1985 roku był ks. dr Edward Szymanek. Kolejnym przełożonym, który odwiedził Áurea był ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski TChr. Wizytacja odbyła się 9 marca 1991 roku. Aktualny przełożony generalny zgromadzenia, ks. Tadeusz Winnicki TChr odwiedził Aurea4 grudnia 1996 r. Spotkał się z duszpasterzem (ks. Czesławom Pielą TChr. - proboszczem), wspólnotą wiernych, liderami zaangażowanymi w pracy parafialnej oraz przedstawicielami miejscowych władz municypalnych.
20 września 1987 roku w Áurea przeprowadzono plebiscyt. 90% społeczeństwa opowiedziało się za emancypacją polityczną. Dużą rolę w przygotowaniu społeczeństwa do plebiscytu i ustanowieniu municypium odegrał ks. Józef Wojnar TChr. Tego samego roku Áurea została podniesiona do rangi powiatu.
Podczas pobytu ks. Józefa Wojnara TChr zostało zbudowane duże centrum duszpasterskie, szpital. Ksiądz J. Wojnar przyczynił się także do wprowadzenia nauczania języka polskiego w Áurea.
27 października 1997 roku odbyła się uroczystość związana z ogłoszeniem tytułu Áurea - stolicą polską Brazylijczyków. Starania o ogłoszenie Áurea stolicą polskości podjęli konsul honorowy RP - Maria Wanda Groch, prefekt - Alberto Omizolo, powiatowy sekretarz edukacji - Karolina Poplavski. W uroczystości wziął udział ambasador Polski - Bogusław Zakrzewski z Brasilii, konsul generalny - Marek Makowski z Kurytyby. Ogłoszenie stolicy polskiej odbyło się podczas Mszy św., której przewodniczył prowincjał chrystusowców, ks. Zdzisław Malczewski. Współkoncełebrowali: ks. Czesław Piela TChr, miejscowy proboszcz i ks. Kazimierz Długosz TChr, proboszcz z Capo Erê.
Od czasu przejęcia parafii przez Towarzystwo Chrystusowe zostało wyświęconych2 księży, wybrało życie zakonne 3 parafianki oraz aktualnie przebywa w seminariach 7 kandydatów do kapłaństwa.
W czasie duszpasterzowania chrystusowców zbudowano: 7 kościołów filialnych, centrum duszpasterskie, 4 salony przy kościołach filialnych. W styczniu 2012r parafia została przekazana pod opiekę księży diecezjalnych  


Opis parafii według:

Zdzisław Malczewski TChr
W służbie Kościoła i Polonii.
Towarzystwo Chrystusowe: Funkcje społeczne i duszpasterskie w środowisku polonijnym w Ameryce Łacińskiej,
Warszawa 1998

kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Aurea

Widok na mapie

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej