Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Zbliża się 40 rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego

Aproxima-se o 40º aniversário da morte do Venerável Servo de Deus, Pe. Ignacy Posadzy Cofundador da Sociedade de Cristo

W związku ze zbliżającą się 40. rocznicą śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego, która przypada 17 stycznia 2024 r., przekazujemy okolicznościowe materiały przygotowane przez Biuro Prasowe Towarzystwa Chrystusowego. Prosimy odwiedzających naszą stronę internetową o zamieszczenie tych materiałów i informacji o Współzałożycielu naszego zgromadzenia zakonnego w mediach społecznościowych.oraz uwzględnienia tej rocznicy w kalendarzu duszpasterskim poszczególnych parafii.

Ks. Ignacy Posadzy   −  Współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego

Urodził się 17 lutego 1898 r. w Szadłowicach. Atmosfera rodzinna była kierowana dwoma ideami przewodnimi: Bóg i Ojczyzna. Dzięki temu młody Ignacy stał się dojrzałym katolikiem i aktywnym patriotą.

W 1917 r. wstąpił do seminarium w Poznaniu. W ukształtowaniu jego wrażliwości na sprawy rodaków żyjących na emigracji duże znaczenie miał artykuł niemieckiego kapłana. Opisywał on śmierć pewnej polskiej dziewczyny, która chciała  się wyspowiadać, a ksiądz nie rozumiał jej języka.

19 lutego 1921 r. Ignacy otrzymał święcenia kapłańskie. Jako kapłan podczas wakacji odwiedzał placówki polonijne we Francji, w Niemczech, w Czechosłowacji, Danii i Rumunii. Pisał też reportaże, starając się zwrócić uwagę społeczeństwa polskiego na problemy rodaków żyjących poza granicami Ojczyzny.

Troska duszpasterska ks. Posadzego została zauważona przez kardynała Augusta Hlonda.  Prymas Polski wysłał go dwukrotnie do Ameryki Południowej w celu poznania sytuacji emigrantów polskich na tym kontynencie. Wspomnienia z tych podróży nasz Współzałożyciel opisał w książce pod tytułem: Drogą pielgrzymów.

W 1932 r. kardynał Hlond powierzył mu organizację zgromadzenia męskiego, które by się poświęcało pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantow. W tym celu 22 sierpnia 1932 r. powstało Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. W 1959 r. ks. Posadzy założył żeńskie zgromadzenie zakonne posiadające podobny cel. Otrzymało ono nazwę Misjonarek Chrystusa Króla.

Ks. Posadzy zmarł 17 stycznia 1984 r. w domu zgromadzenia w Puszczykowie, koło Poznania.

17 stycznia 2001 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny zmarłego Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego. W maju 2009 r. nastąpiło zakończenie procesu diecezjalnego i jego otwarcie na etapie rzymskim. Dwa lata później 7 lipca 2011 Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o ważności akt dochodzenia diecezjalnego.

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego TChr

Wieczny i Wszechmogący Boże, który przez krew swojego Syna odkupiłeś wszystkich ludzi, prosimy Cię, byśmy Cię mogli czcić w Twoim Słudze, Księdzu Ignacym, który pełen wiary, miłości i troski o emigrantów polskich i ich potomków, przeważnie w Brazylii, uczy nas modlitwy oraz ducha ofiary jako najbardziej skutecznej drogi duszpasterstwa, a dla większej chwały Twojego Imienia, racz mi udzielić łaskę............................,  o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Imprimatur: 15.04.2010 − Moacyr José Vitti CSS, arcybiskup Kurytyby. 

odsłon: 59 | Dodano: 2024-01-05 | aktualizowano: 2024-01-05 14:53:10 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej