Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Wizytacja Kanoniczna Przełożonego generalnego

Visita canônica do Superior geral da Sociedade de Cristo

W sobotę 26 lutego w Brazylijskiej Prowincji księży chrystusowców rozpoczęła się Wizytacja Kanoniczna. Jej zakończenie planowane jest na ostatnie dni marca 2022 roku. Taka wizyta przełożonego generalnego to normalna, okresowa praktyka braterska. Jak czytamy w Ustawach Towarzystwa Chrystusowego jej celem jest zacieśnienie kontaktów z Zarządem generalnym, ukierunkowanie naszego życia zakonnego i wzrostu odpowiedzialności za realizację misji wynikającej z naszego charyzmatu.
Również Kodeks Prawa Kanonicznego precyzuje konieczność wizytacji: „Przełożeni (…) powinni w określonym czasie wizytować domy i członków sobie powierzonych, zgodnie z przepisami prawa własnego” (CIC, kan. 628 § 1).
Ksiądz Krzysztof Olejnik nasz przełożony generalny odwiedzi wszystkich chrystusowców pracujących w Ameryce Południowej.

Wizytacja jest czasem szczególnej łaski oraz refleksji. W każdej wspólnocie Przełożony przeprowadzi rozmowę z wszystkimi członkami naszej prowincji, spotka się z biskupami diecezji w których pracujemy oraz liderami poszczególnych wspólnot. Nie zabraknie także wspólnej modlitwy tak w gronie współbraci jaki i wspólnot nam powierzonych. Wizytacja będzie połączona także z troską o poziomu życia ekonomicznego wspólnot chrystusowców na Kontynencie Południowoamerykańskim.

Przełożonemu generalnemu, towarzyszy przełożony prowincji przeprowadzający równolegle wizytacje prowincjalną. Spotkanie z Przełożonym generalnym oraz prowincjałem jest okazją do serdecznej i braterskiej rozmowy, podzielenia się radościami i trudnościami dnia codziennego oraz szukania nowych dróg realizacji naszej misji na tym kontynencie.
Wizytacja Przełożonego generalnego w Brazylii została poprzedzona rekolekcjami w których uczestniczyli wszyscy chrystusowcy pracujący w naszej prowincji. Przełożony wziął także udział w XI Kapitule naszej prowincji. Jest to najstarsza prowincja Towarzystwa Chrystusowego.
W tym czasie szukania najlepszych dróg życia Ewangelią i szerzenia jej naszym rodakom w dzisiejszym świecie prosimy wszystkich nam bliskich i przychylnych o modlitwę..
Chrystusowcy przybyli na Ziemię Krzyża Południa w styczniu 1958 roku. Jednak samo powstanie zgromadzenia było odpowiedzią na olbrzymie potrzeby polskiego księdza płynące miedzy innymi z tego kontynentu. Dlatego też Prymas Polski kard. August Hlond w 1932 roku założył Towarzystwo Chrystusowe. Jego misję określił jako pracę duszpasterską z rodakami poza granicami Ojczyzny. Wybuch Drugiej Wojny Światowej, a potem ciężkie stalinowskie czasy uniemożliwiły wyjazd chrystusowców aby realizować tę misję.
Dopiero w styczniu 1958 roku, przyjechali do Brazylii pierwsi chrystusowcy, którzy ofiarnie podjęli pracę duszpasterską obejmując kolejne parafie, otwierając Mniejsze Seminarium Duchowne oraz prowadząc różne inne formy duszpasterstwa. W pracy misjonarze chrystusowcy kierują się słowami Założyciela aby równą troską otaczać wszystkich powierzonych wiernych, bez względu na pochodzenie czy rasę.
W wielu wspólnotach gdzie żyje już 5 czy nawet 6 pokolenie polskich emigrantów i mało ludzi posługuje się językiem przodków, księża z Towarzystwa Chrystusowego starają się pomóc wiernym utrzymać wiarę, zwyczaje i tradycje przodków. Oprócz pracy duszpasterskiej chrystusowcy współpracują z uniwersytetami w Polsce i Brazylii w dziedzinie badań naukowych oraz wymiany kulturalnej. W ostatnich latach dzięki zainteresowaniu z Polski daje się zauważyć duży wzrost działalności naszych rodaków w Brazylii, którzy nadal kochają Polskę i proszą o polskiego księdza

odsłon: 341 | Dodano: 2022-02-28 | aktualizowano: 2022-02-28 21:06:02 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej