Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

W dniu dzisiejszym przypada rocznica śmierci ks. Ignacego Posadzego Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego.

Hoje é o aniversário de falecimento do Pe. Ignacy Posadzy, co-fundador da Sociedade de Cristo.

Urodzony 17 lutego 1898 r. w Szadłowicach, w Polsce, w licznej rodzinie, będąc wsród 12 rodzeństwa ósmym dzieckiem. Atmosfera rodzinna była kierowana dwoma ideami przewodnimi: Bóg i Ojczyzna. Stał się więc młody Ignacy przeświadczonym chrześcijaninem i aktywnym patriotą.
W 1917 r. wstąpił do seminarium w Poznaniu. Studia w niemieckich instytucjach przysporzyły młodzieńcowi pierwsze kontakty z okresowymi migrantami. Wyzyskiwanie oraz trudności swoich rodaków głęboko dotknęły jego wrażliwość. Znaczącym był w ukształtowaniu jego sumienia artykuł niemieckiego księdza, który opisywał śmierć pewnej polskiej dziewczyny: ona chciała się wyspowiadać, a on nie rozumiał po polsku. Ignacy został wyświęcony na kapłana 19 lutego 1921 r.
Podczas wakacji odwiedzał placówki polonijne we Francji, w Niemczech, w Czechosłowacji, Danii i Rumunii. Ze wszystkich odwiedzin tych punktów przyciągających sezonowych migrantów polskich w Europie pisał reportaże i starał się zwrócić uwagę społeczeństwa polskiego na te problemy.
Jego akcja uwrażliwiła kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, który wysłał go dwukrotnie do Ameryki Południowej w celu przestudiowania sytuacji emigrantów polskich na tym kontynencie. Z tych podróży powstało ważne dzieło, jego książka Drogą pielgrzymów.
Powodowany tym kapłańskim zapałem, kardynał Hlond powierzył mu organizację zgromadzenia męskiego, które by się poświęcało specjalnie emigrantom. W tym celu powstało 22 sierpnia 1932 r. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. W 1959 r. ks. Posadzy założył żeńskie zgromadzenie zakonne posiadające podobny cel. Otrzymało ono nazwę Misjonarek Chrystusa Króla.
Ks. Posadzy zmarł 17 stycznia 1984 r. w domu zgromadzenia w Puszczykowie, koło Poznania.
Dn. 6 maja 2009 r. został zakończony proces beatyfikacji Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego SChr − współzałożyciela naszego Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego, na terenie Archidiecezji Poznańskiej.
Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego TChr
Wieczny i Wszechmogący Boże, który przez krew swojego Syna odkupiłeś wszystkich ludzi, prosimy Cię, byśmy Cię mogli czcić w Twoim Słudze Księdzu Ignacym, który pełen wiary, miłości i troski o emigrantów polskich i ich potomków, przeważnie w Brazylii, uczy nas modlitwy oraz ducha ofiary jako najbardziej skutecznej drogi duszpasterstwa, a dla większej chwały Twojego Imienia, racz mi udzielić łaskę............................, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

odsłon: 74 | Dodano: 2023-01-17 | aktualizowano: 2023-01-17 20:08:15 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej