Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

W Kurytybie umiera siostra Fabiola Ruszczyk

Faleceu em Curitiba madre Fabiola Ruszczyk

Fabiola to imię zakonne, rodzice nadali Jej imię Julia. Urodziła się 17.08.1934 roku w Sao Luiz Gonzaga RS w Brazylii, w rodzinie pochodzenia polskiego. Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Curytyybie wstąpiła bardzo wcześnie, mając zaledwie 13 lat. Pierwsze śluby zakonne złożyła w roku 1951, a profesję wieczystą w 1957 roku.
W Zgromadzeniu ukończyła studia pedagogiczne i pełniła funkcję profesorki, następnie Dyrektorki szkoły w Campo Largo, a dalej powierzano Matce Fabioli funkcje: mistrzyni nowicjatu, junioratu, sekretarki prowincjalnej i dwukrotnie była przełożoną prowincjalną.
Bóg widział oddane i szeroko otwarte serce Matki Fabioli i wyznaczył Jej posługę w Zgromadzeniu na polskiej ziemi, a potem w krajach, gdzie były rozsiane domy Rodziny Maryi. W latach 1996 – 2002 była wikarią generalną. W roku 2002 została wybrana na Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, tę posługę Matka pełniła przez 2 kadencje. Była także członkinią Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń w Polsce.
W czasie posługi Matki Fabioli w Polsce dokonywały się ważne wydarzenia w Zgromadzeniu, wymodlone i długo oczekiwane przez Siostry. Był to czas beatyfikacji i kanonizacji Założyciela Zgromadzenia – Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Był to czas przygotowania, a potem dziękczynienia, które rozlewało się od Brazylii przez Europę, aż po daleki Wschód. Matka kochała Założyciela i wyrażała to w modlitwie i w posłudze, z wielką miłością i pietyzmem Matka przygotowywała relikwie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i z duchową radością przekazywała je proszącym.
Matka Fabiola z domu rodzinnego zabrała ze sobą ducha polskiego, a szczególnie miłość i pobożność do Matki Bożej Częstochowskiej. Z tą pobożnością Matka Fabiola zetknęła się także w Zgromadzeniu, jakże cieszyła się gdy Jej posługa prowadziła do Częstochowy albo przez Częstochowę, nigdy nie omijała Jasnej Góry. Staraniem Matki w Bom Jardin w Brazylii powstało Sanktuarium Jasnogórskiej Pani.
Jakże zachwycała się i dzieliła duchowością Założyciela Zgromadzenia, który od wielkich Polaków zaczerpnął zasadę życia … bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie... Ale też, z jaką troską i miłością spoglądała Matka na Brazylię pełniąc posługę Przełożonej Generalnej w Polsce.
Serce Matki Fabioli bardzo żywo reagowało na miejsca uświęcone pracą i życiem Założyciela na dawnych terenach Polski. Matka, nawiedzając te miejsca, starała się o zachowanie śladów i pamięci o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim w: Petersburgu, Czerniowcach, Żytomierzu, Dźwiniaczce, Lwowie i na innych terenach ziem wschodnich. Matka często się wzruszała, słuchając opowiadań o wydarzeniach zapisanych na kartach historii Polski i często reagowała łzą pojawiającą się w oku.
Życie duchowe Matki Fabioli wiernie odzwierciedlało zasady przekazane Siostrom Rodziny Maryi przez Założyciela, było ono bogate, wierne, konsekwentne i udzielające się innym. Kochała Boga i kochała Jego obecność w ludziach.
W styczniu bieżącego roku Matka Fabiola Ruszczyk wraz z Siostrami, świętowała w Curytybie jubileusz 70 lecia ślubów zakonnych. Był to czas wielkiej radości i wielkiego dziękczynienia, które trwa i będzie trwało, bo wiele pokoleń Sióstr Rodziny Maryi zbliżało się do Boga czerpiąc z ducha Założyciela przekazywanego przez posługę Matki Fabioli.

odsłon: 80 | Dodano: 2021-03-12 | aktualizowano: 2021-03-13 03:06:11 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej