Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Uroczystości jubileuszu 60 lecia święceń kapłańskich księdza Jana Sobieraja SChr

Celebrações do jubileu do 60º aniversário da ordenação sacerdotal do Pe. Jan Sobieraj SChr

W ostatnią niedzielę 27 marca w parafii św. Piotra i Pawła w Kurytybie odbyły się uroczystości związane z 60 leciem święcej kapłańskich księdza Jana Sobieraja. W uroczystej koncelebrze oprócz jubilata uczestniczyli ks. bp. Celso ordynariusz diecezji Sao Jose dos Pinhais, który jest wychowankiem księdza Jana, ks. Antonio Polanczyk SChr proboszcz parafii, a zarazem wice prowincjał naszej prowincji zakonnej, ks. Józef Wojnar SChr rezydent Domu prowincjalnego oraz ks. Stanisław Małysa SChr rezydent w parafii św. Jana Chrziciela w Kurytybie. Zdjęcia z uroczystej Eucharystii nożna obejrzeć w GALERII FOTOGRAFII naszej strony internetowej.
Ksiądz Jan Sobieraj urodził się 21 marca 1933 roku w Wytomyślu
W 1949 roku wstąpił do Niższego Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach. Po zamknięciu seminarium przez władze państwowe w 1952 roku rozpoczął nowicjat w Bydgoszczy. W 1956 roku ukończył stuida filozoficzne i z powodu braku katechetów uczyl religii w Szkołach Podstawowych na terenie parafii Chociwel. 9 czerwca 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne 4 lata pracował w parafiach Towarzystwa Chrystusowego na Pomorzu Zachodnim.. We wrześniu 1966 roku przybył do Brazylii. Od 1966 do 1970 roku pracował w Guarani das Missões RS jako wikariusz. Następnie został przeniesiony do Mendes RJ gdzie pełnił funkcje kapelana braci marystów oraz proboszcza parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego. W Mendes kontynuował rozpoczętą budowę kościoła parafialnego. W 1971 roku został mianowany ekonomem prowincji Towarzystwa Chrystusowego. Podczas jego kadencji został wybudowany dom prowincjalny w Kurytybie. W latach 1974 - 1980 pełnił funkcje proboszcza parafii pode wezwaniem Dobrego Jezusa w Campo Largo PR. Dzięki jego staraniom zostały zakupione tereny obok kościoła parafialnego, zbudowane 3 kościoły filialne, oraz kontynuowano budowe kolejnego kościoła filialnego. W styczniu 1981 roku został mianowany proboszczem parafii pode wezwaniem św Piotra i Pawła w Kurytybie. Obok istniejącego wowczas drewnianego kościoła zakupił działki pod budowę nowej świątyni, ktorej budowa trwała prawie 5 lat. 2 lipca 1989 roku arcybiskup metropolita Kurytyby Pedro Fedalto dokonał poświęcenia nowozbudowanej świątynii. W tym samym czasie ksiądz Sobieraj kontynuował budowę plebanii przy kościele pod wezwaniem św. Jana Bosko, gdzie po roku powstała nowa parafia. W latach 1989 - 1995 pełnil funkcje ekonoma prowincji. Równocześnie z tymi obowiązkami od 1992 roku prowadził jako proboszcz parafię w Virmond PR. gdzie pracował do 1998 roku. Przyczynił się tam do zbudowania 4 kościołów filialnych. Dzięki jego staraniom został sprowadzony do kościoła parafialnego obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawla II w Gnieźnie z przeznaczeniem dla Polonii w Ameryce Południowej. Przez 3 lata uczył języka polskiego w miejscowej szkole. W latach 1995 - 1997 na Uniwersytecie Parańskim w Kurytybie odbył kurs podyplomowy w ramach studiów z kultury i języka polskiego. W styczniu 1999 roku został proboszczem Polskiej Parafii Personalnej w Rio de Janeiro. Po rezygnacji z funkcji proboszcza został administratorem a następnie rezydentem parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kurytybie, i rok potem rezydentem w Domu prowincjalnym w Kurytybie

odsłon: 398 | Dodano: 2022-03-29 | aktualizowano: 2022-03-29 21:44:31 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej