Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej ORLE GNIAZDO

Encontro Mundial de Jovens da Diáspora Polonesa "ORLE GNIAZDO"

Po czteroletniej przerwie ponownie zapraszamy Was na Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO”!!! Tegoroczny ZLOT (wyjątkowo jesienią) odbędzie się w Poznaniu, w dniach 4 -13.11.2023 r. Zlot adresujemy do osób pochodzenia polskiego, zasadniczo w wieku 18-35 lat. W miarę wolnych miejsc, dopuszczalny jest jednak udział młodzieży od 16 lat na podstawie pisemnej zgody rodziców. ZAPRASZAMY AKTYWNĄ MŁODZIEŻ, ZAANGAŻOWANĄ LUB PRAGNĄCĄ DZIAŁAĆ W SWOIM ŚRODOWISKU POLONIJNYM. O ZLOCIE. Historia Światowych Zlotów Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku. Pierwszy zlot odbył się w dniach 29.05.- 05.06.1997 r., w Błażejewku, w miejscu niezapomnianym dla społeczności zlotowej. Młodzi Rodacy uczestniczyli wówczas m.in. w uroczystościach milenijnych w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, z udziałem papieża św. Jana Pawła II. Od tamtej pory Zlot „Orle Gniazdo” odbywa się cyklicznie, co dwa lata, a jego organizatorem jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Poznania. Zloty organizowane są na terenie Wielkopolski. W dotychczasowych 12 Zlotach, które odbyły się w BŁAŻEJEWKU (7x), BOSZKOWIE(1x), KIEKRZU(1x), WĄGROWCU (2x) oraz w ŻERKOWIE (1x) uczestniczyło łącznie 2380 osób z 40 krajów świata! CEL ZLOTU. Integracja młodych rodaków, pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich przodków, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą polonijną z różnych krajów, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, kształtowanie postaw patriotycznych oraz aktywny wypoczynek!

odsłon: 418 | Dodano: 2023-09-23 | aktualizowano: 2023-09-23 10:16:33 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej