Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Spotkanie formacyjne odpowiedzialnych za kapliczki M. Bożej w parafii Cruz Machado

Paroquia Cruz Machado realiza encontro de zeladores das capelinhas

Jedną z wielu form duszpasterstwa Kościoła brazylijskiego są tzw. kapliczki. Praktycznie każda parafia w tym kraju ma kilkadziesiąt grup skupiających 20-30 rodzin, które raz w miesiącu przyjmują w swoich domach kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej. Przyjęcie takiej kapliczki jest dla rodziny okazją do spotkania z sąsiadami, modlitwy o Boże błogosławieństwo oraz o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Kapliczka pozostaje w domu przez 24 godziny, a następnie zanoszona jest do kolejnej rodziny. Jest zwyczajem, że jeśli w danym sektorze ktoś umarł, kapliczka przynoszona jest do domu zmarłego gdzie przez tydzień, czyli aż do tzw. Mszy 7 dnia towarzyszy modlitwom w intencji zmarłego. Podczas pobytu kapliczki rodzina ma możliwość złożenia drobnej ofiary na utrzymanie seminarium. Są to przysłowiowe grosze, które jednak stanowią wielka pomoc. Z drugiej strony seminarium i parafia dbają o działalność i formację teologiczno duchową koordynatorów kapliczek, powszechnie znanych tu jako zeladorami. Jedno z takich spotkań formacyjnych odbyło się ostatnio w prowadzonej przez chrystusowca ks. Andersona Spegiorini parafii Najświętszego Serca Jezusa w Cruz Machado. W parafii pomagają siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Siostra Halina jest odpowiedzialna za opiekę zdrowotną w powiecie, natomiast siostra Małgorzata dzielnie pomaga w duszpasterstwie. To właśnie ona koordynuje pracę i stara się o formację katechetów, których w parafii jest prawie 100, oraz liderów duszpasterstw i grup istniejących w parafii.
W niedzielę 18 września w tej parafii odbyło się jedno z wielu takich spotkań formacyjnych. Uczestniczyło w nim 80 Zeladorów i Zeladorek wraz z grupą koordynatorek. Spotkaniu przewodniczył Ks. Rektor Seminarium Diecezjalnego: Marcelo Rosa. Wraz z nim przyjechali Ks. wicerektor i administrator Parafii N. Sra de Rocio: João Henrique i 4 klerykow : Vinicius, Gabriel, Jean e Fernando. Całodniowe spotkanie formacyjne było okazją także do zapoznania zebranych z aktualnymi wydarzeniami w Kościele oraz seminarium, podziękowania za ofiarną pracę oraz przedstawienie rozliczenia z ofiar, jakie napływają do seminarium od rodzin przyjmujących kapliczki. Spotkanie zakończyło się Mszą Św., po której uczestnicy zostali zaproszeni na przygotowany przez parafię podwieczorek.

Dziękujemy siostrze Małgorzacie MChr za informację oraz zdjęcia.

odsłon: 62 | Dodano: 2022-09-19 | aktualizowano: 2022-09-19 16:06:43 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej