Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Rocznica święceń najstarszego polskiego misjonarza w Brazylii

Aniversário da ordenação do missionário polonês mais idoso do Brasil

W dniu dzisiejszym czyli w środę 20 kwietnia 2022 ksiądz Józef Wojnar obchodzi 64 rocznicę święceń kapłańskich. Po śmierci salezjanina ks. Władysława Klinickiego (zmarł 12 kwietnia tego roku) ksiądz Józef jest najstarszym (wiekiem i stażem) polskim misjonarzem pracującym w Brazylii. Gratulujemy księdzu Józefowi pięknej rocznicy i wspieramy modlitwą.
Ks. Józef Wojnar urodził się 11 marca 1932 roku w miejscowości Żołynia.
W 1950 roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Studia seminaryjne odbył w latach 1951- 1958 w Wyższym Seminarium Duchownym zgromadzenia. 20 kwietnia 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie w Poznaniu. Po święceniach pracował w parafii w Gryficach, następnie był ekonomem domu zakonnego w Poznaniu. W latach 1962-63 pełnił posługę w parafiach w Goleniowie i Szczecinie. W marcu 1964 roku przybył do Brazylii.Od marca do listopada 1964 roku pracował jako wikariusz w parafii Dom Feliciano RS, następnie do lipca 1965 roku pełnił funkcję kapelana braci marystów w Mendes gdzie równocześnie uczył sie języka portugalskiego. Przez ponad rok był wikariuszem w parafii Guarani das Missões RS. W latach 1966 - 1981 pełnił posługę proboszcza parafii w Dom Feliciano RS. W tym okresie pod jego kierunkiem został powiększony i zremontowany kościół parafialny. Dzięki jego staraniom zbudowano wiele kościołów filialnych oraz dwa salony. Poza pracą duszpasterską udzielał się społecznie. Organizował dokształcające kursy, obchody rocznic związanych z historią Polski, założył związek rolniczy, jak również był inicjatorem powstania domu kultury emigranta i pomnika emigranta polskiego w Dom Feliciano RS. W dowód uznania za przeprowadzone prace otrzymał tytuł obywatela honorowego tego miasta. Natomiast za organizację obchodów stulecia emigracji polskiej od rządu stanowego Rio Grande do Sul otrzymał srebrny medal zasługi. W latach 1975 -76 studiował zaocznie filozofię na Uniwersytecie w Passo Fundo RS gdzie uzyskał stopień magistra. W latach 1981- 90 był proboszczem w parafii w Aurea diecezja Erechim RS powszechnie uznawaną za stolicę Polaków zamieszkujących stan Rio Grande do Sul. Z jego inicjatywy powstała rada społeczna rozwoju miejscowości Aurea. Dzięki staraniom ks. Józefa zbudowanych zostało kilka kościołów filialnych, dwa centra katechetyczno - duszpasterskie oraz szpital im Jana Pawła II. W celu podniesienia poziomu rolnictwa zabiegał o utworzenie szkoły rolniczej w Aurea. Był inicjatorem powstania zespołu folklorystycznego "Auresovia" . Prowadził cotygodniową audycję w języku polskim w radio Gaurama. Ksiądz Józef był zaangażowany w pracach na rzecz emancypacji politycznej regionu. Dzięki jego staraniom Auria uzyskała prawa municipium stając się przez to niezależną jednostką administracyjną. Podobnie jak w Dom Feliciano tak również i w Aurea władze powiatowe przyznały księdzu Józefowi tytuł obywatela honorowego. W latach 1989 - 95 pełnił funkcję prowincjała Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej. W Domu Prowincjalnym zorganizował archiwum materiałów dotyczących emigracji polskiej w Brazylii. W 1993 roku został członkiem Parańskiego Instytutu Historyczno Geograficznego i Etnograficznego w Kurytybie. W latach 1995-97 w ramach studiów podyplomowych odbył kurs języka i kultury polskiej. W latach 1996-98 był proboszczem w parafii Benedito Novo SC. We wrześniu 1998 roku został mianowany proboszczem parafii w Quedas do Iguaçu PR dawniej nazywaną od imienia najmłodszej córki marszałka Piłsudskiego Jagodą. Oprócz dużego zaangażowania duszpasterskiego wybudował wiele kaplic i przeprowadził remont kościoła parafialnego. W pracy duszpasterskiej szczególną troską otaczał potomków polskich emigrantów organizując życie polonijne w regionie. W 2011r zrezygnował z obowiązków proboszcza, nadal pomagając w parafii w charakterze rezydenta i angażując się w życie polonijne miejscowej wspólnoty polonijnej. We wrześniu 2018 roku został przeniesiony do Domu prowincjalnego gdzie opiekuje się archiwum oraz biblioteką prowincji

odsłon: 185 | Dodano: 2022-04-20 | aktualizowano: 2022-04-20 15:30:53 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej