Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Przełożony generalny z wizytą kanoniczną w parafii Mallet

Superior geral da Sociedade de Cristo visita Mallet

Po odwiedzeniu księdza parafii Virmond ksiądz generał w towarzystwie ks. Piotra Poszwy SChr, udał się na spotkanie z ordynariuszem diecezji Guarapuava Dom Amilton. Podczas rozmowy Biskup Ordynariusz wyraził uznanie i wdzięczność naszemu przełożonemu za pracę chrystusowców w jego diecezji.  Dalszą podróż z Guarapuawa do parafii w Mallet, Przełożony generalny odbył w towarzystwie ks. Franciszka Adamczyka SChr proboszcza parafii św. Piotra w Mallet. W piątek 18 marca w godzinach rannych proboszcz parafii zapoznał gościa z Polski ze specyfiką parafii oraz pokazał rozbudowujące się ciągle miasto. Po południu przełożony przewodniczył Mszy św. w języku polskim i nabożeństwu gorzkich żali, a wieczorem wraz z proboszczem koncelebrował eucharystię w języku portugalskim. Wspólna z parafianami modlitwa była okazją do podziękowania za ofiarną pracę księdza Franciszka w Mallet. Więcej zdjęć z wizytacji generala w Mallet można obejrzeć w GALERII FOTOGRAFII naszej strony internetowej.
Parafia św. Piotra w Mallet. Nasi rodacy w ten region Brazylii przybyli w 1903 roku. Początki miejscowości związana jest z budową linii kolejowej. Od 1967 roku w parafii pracują chrystusowcy. W powiecie są cztery parafie (2 rytu łacińskiego i dwie unickiego). Do parafii oprócz kościoła głównego należy 18 kościołów filialnych. Widać przemieszczanie się ludności z interioru do miasta, co stawia przed duszpasterzem nowe wyzwania. Jest potrzeba budowy trzech nowych kościołów filialnych w mieście. Obecnie jest ich tylko dwa. Jest potrzeba utworzenia w mieście jeszcze jednej parafii. Raz w miesiącu w kościele głównym odprawiana jest Msza św. po polsku. W Wielkim Poście w każdy piątek odprawiana jest po polsku Droga Krzyżowa i Msza św. W niektórych kościołach filialnych sporadycznie Polacy śpiewają pieśni maryjne i kolędy na Mszach św. Sporo spowiada po polsku. Zachowujemy tutaj zwyczaje polskie (wszelkiego typu błogosławieństwa np. świec, pokarmów, ziarna siewnego itp). Działa zespól folklorystyczny Mazury który zdobywa zaszczytne lokaty na przeglądach w Brazylii i Polsce. W ostatnim czasie aktywność trochę zahamowana z powodu COVID. Z inicjatywy zespołu powstaje DOM POLSKI (niedaleko kościoła parafialnego), który jest finansowany przez Polskę. Na miejscu dawnej szkoły im. Mikołaja Kopernika istnieje klub jego imienia z wystawą pamiątek kultury polskiej oraz polską biblioteką. W mieście odsłonięty został pomnik Jana Pawła II. Sporadycznie funkcjonuje tez nauka języka polskiego. Istniejący przy parafii chór dziecięcy, śpiewa często pieśni polskie na Mszach św. sprawowanych dla wszystkich. Miejscowość Mallet zajmuje znaczące miejsce w historii polskiej emigracji do Brazylii.

odsłon: 379 | Dodano: 2022-03-19 | aktualizowano: 2022-03-19 17:04:17 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej