Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Profesorowie Tomasz Nowicki i Piotr Rachwał goszczą u chrystusowców w Kurytybie

Há uma semana estão na nossa casa representantes do Instituto de Desenvolvimento da Língua Polonesa

Od tygodnia gościmy w Domu prowincjalnych profesorów Tomasza Nowickiego i Piotra Rachwała. Celem ich wizyty jest badanie i digitalizacja materiałów archiwalnych dotyczących polskiej imigracji w Brazylii. Obaj panowie są pracownikami Instytutu Historii KUL i współpracują z powołanym 7 października 2022 roku Instytutem Rozwoju Języka Polskiego im św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do zadań tegoż instytutu należy: Inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego poprzez wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki, wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego, upowszechnianie języka polskiego jako obcego, współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granic. Więcej o działalności Instytutu oraz pobycie jego przedstawicieli w Brazylii możemy przeczytać na stronie https://instytutkolbego.pl/pl/

odsłon: 325 | Dodano: 2023-03-24 | aktualizowano: 2023-03-24 21:49:05 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej