Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Liturgiczne wprowadzenie w urząd nowego Zarządu Prowincji Brazylijskiej Towarzystwa Chrystusowego.

Ato litúrgico de posse do novo Conselho Geral da Província Sul-Americana de Sociedade de Cristo.

 

Po mianowaniu przez Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej nowego zarządu, który kanonicznie objął funkcję dnia 1 stycznia 2023, w dniu dzisiejszym, 11 stycznia 2023 r. miało miejsce jej liturgiczne dopełnienie.


Podczas Mszy św. w Domu Prowincjalnym, której przewodniczył i homilię wygłosił nowy Prowincjał ks. Andrzej Wojteczek i z udziałem księży należących do Prowincji, ksiądz Prowincjał oraz Wice-Prowincjał złożyli Wyznanie wiary oraz Przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. Wcześniej nowo mianowany Ekonom Prowincji ks. Kazimierz Długosz odczytał Dekret nominacyjny od Przełożonego Generalnego.


Po wyżej przedstawionym akcie nastąpiło zawierzenie nowego zarządu opiece Najświętszej Maryi Pannie, Patronce Prowincji.

odsłon: 89 | Dodano: 2023-01-12 | aktualizowano: 2023-01-12 16:17:11 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej