Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Jubileusz parafii św. Jana Chrzciciela w Kurytybie

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela została utworzona 15 listopada 1965 roku dekretem ówczesnego arcybiskupa Kurytyby Dom Manoel Da Silveira D`Elboux

Nowo utworzona parafia została powierzona księżom z Towarzystwa Chrystusowego i miała także za zadanie zapewnienie opieki duszpasterskiej polskim emigrantom oraz ich potomkom zamieszkującym w Kurytybie. Pierwszym proboszczem mianowano księdza Stanisława Pagacza SChr który wkrótce rozpoczął budowę nowej świątyni. Została ona poświęcona 10 maja 1970 roku przez Dom Pedro Fedalto. Kilka lat póżniejj z części parafii utworzono dwie kolejne parafie pod wezwaniem św Piotra i Pawła, oraz Matki Bożej z Nazaretu, które także zostały powierzone chrystusowcom. Obecnie parafia obejmuje opieką ok 20 tyś wiernych. W parafii jako proboszczowie pełnili posługę następujący księża ks. Stanisław Pagacz (1965-1977), ks. Jan Nowiński (1977-1987), ks. Andrzej Węgrzyn (1987), ks. Stanisław Szczypek (1987-2004), ks. Zdzisław Malczewski (2004-2015). Obecnie administratorem parafii jest ks. Jan Sobieraj SChr. Uroczystości jubileuszowe parafii trwały 3 dni. Każdego z tych dni odprawiane były Msze święte dziękczynne oraz głoszone okolicznościowe Słowo Boże. Pierwszego dnia zaproszonym kaznodzieją był ks. Alceu Zembruski proboszcz parafii św. Piotra i Pawła a zarazem wiceprowincjał naszej prowincji zakonnej. Drugiego dnia uroczystej liturgii przewodniczył ks Tomasz Grys Radca Nuncjatury Apostolskiej w Brazylii, który koncelebrował Eucharystie wraz z kilkunastoosobową grupą polskich księży - swoich kolegów kursowych. Natomiast głównym uroczystością jakie odbyły sie w niedzielę przewodniczył ks. Kazimierz Długosz prowincjał chrystusowców w Brazylii. Każdego dnia uczestniczący w nabożeństwach mieli możliwość uczestniczenia także w festynie jaki odbywał się w salonie parafialnym. Gratulując administratorowi parafii księdzu Janowi Sobierajowi oraz Radzie Parafialnej przygotowania uroczystości jubileuszowych myślą i wdzięcznością ogarniamy także wszystkich kapłanów oraz liderów i wiernych którzy w ciagu 50 lat przyczynili się do budowy tej wspólnoty parafialnej.

odsłon: 880 | Dodano: 2015-11-17 | aktualizowano: 2015-11-17 13:27:05 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej