Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Jubileusz 60 lecia parafii i 50 lecia pracy księży chrystusowców w Bateias

W niedziele 17 września odbyły sie główne uroczystości związane z obchodami 60 lecia ustanowienia parafii w Bateias oraz 50 lecia pracy w niej księży z Towarzystwa Chrystusowego

Z tej też okazji proboszcz parafii ks. Alceu Zembruski SChr wraz z Radą Parafialną przygotowali bogaty program obchodów, dbając nie tylko o religijny wymiar uroczystości ale również o towarzyszące jej atrakcje. W wigilię poprzedzającą główne uroczystości wierni licznie zgromadzili się w kościele na dziękczynieniu za 50 lat pracy w parafii księży chrystusowców. Jednym z najbardziej wzruszających momentow tego wieczoru było wniesienie przez dzieci do kościoła zdjęć księży proboszczów chrystusowców którzy pracowali w parafii oraz zdjęcie obecnie pomagającego w pracy ks. Stanisława Małysy SChr które reprezentowało wszystkich  księży wikariuszy. W kazaniu ksiądz prowincjał nawiązał do historii parafii oraz pracy w niej kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego, a na ręce ksiedza proboszcza złożył podziękowanie wszystkim współbraciom tam pracującym. W tym dniu została inaugurowana także tablica pamiątkowa na której umieszczono słowa wdzięczności naszemu zgromadzeniu zakonnemu za ofiarną pracę duszpasterską.  Główne uroczystości odbyły się jednak w niedzielę 17 sierpnia. Obecni na niej byli nie tylko parafianie z Bateias ale także licznie przybyli związani z tą parafią goście. Rozpoczęła je zmotoryzowana procesja z figurami św. Sebastiana Patrona parafii, Matki Bożej z Salette oraz Patronami wszystkich 28 należących do parafii wspólnot i kościołów filialnych. W kazaniu wygłoszonym w czasie Mszy św prowincjał mówił o znaczeniu wspólnoty parafialnej oraz zachecał do życia chrzescijańskimi wartościami, którymi kierowały się pokolenia tworzące życie religijne w tym regionie i starające się o utworzenie tu parafii. Podziękowal także za troskę jaką mieszkańcy Bateias wykazują dbając o znajdujący się na terenie parafii grobowiec chrystusowców. Każdego tygodnia jest on czyszczony oraz przynoszone są tam nowe kwiaty. Po Mszy ksiądz proboszcz wraz z Radą parafialną zaprosili obecnych do salonu parafialnego na obiad oraz część rozrywkową uroczystości. W uroczystościach sobotnio niedzielnych oprócz prowincjała chrysusowców ks. Kazimierza Długosza oraz przybyłego do pracy w Brazylii ks. Pawła Borysiewicza SChr wzięli udział także poprzedni proboszczowie parafii ks. Henryk Bazis SChr oraz ks. Antonio Polańczyk SChr. Księdzu proboszczowi oraz jego radzie dziękujemy za organizacje tej uroczystości która oprócz obchodów jubileuszu 60 lecia parafii upamiętniała także 50 lecie pracy naszego zgromadzenia w Bateias

Komplet zdjęć z uroczystosci jubileuszowych można obejrzeć na stronie: https://www.flickr.com/photos/141322552@N05/albums/72157686830041574/page1

Zarys historii parafii w Bateias

Nazwa Bateias pochodzi od portugalskiego słowa „bateia”, oznaczającego płuczkę − uządzenie do rozdzielania lub oczyszczania ciał stałych z użyciem wody, stosowane np. w wydobyciu złota. Tradycja informuje, że w okresie niewolnictwa było w tym regionie dużo kopalni złota, w których używano właśnie te urządzenia zwane „bateias” (płuczki). Stąd prawdopodobnie pochodzi nazwa obecnej miejscowości Bateias.
Pierwsze rodziny osiedliły się w Bateias w połowie XIX wieku. Natomiast pierwsza Msza św. została odprawiona w 1900 r. Poświęcenie kamienia węgielnego do budowy obecnego kościoła św. Sebastiana odbyło się 17 czerwca 1948 przez księdza prałata Alojzego Domańkiego, ówczesnego proboszcza parafii w Campo Largo, do której należało Bateias.
Parafia pod wezwaniem św. Sebastiana została utworzona 15 sierpnia 1957 r. Jako pierwszy proboszcz został mianowany 18 sierpnia tamtego roku ks. Franciszek Górski. W chwili utworzenia, parafia liczyła 760,2 kilometrów kwadratowych, 10.060 mieskańców, 16 kaplic i 1 oratorium prywatne.
Pierwszym chrystusowcem, który tam rozpoczął posługę 2 stycznia 1967 r. był ksiądz Bolesław Liana. Dzisiaj należy do parafii 28 kościołów filialnych, z których 17 wybudowano pod kierownictwem księży Towarzystwa Chrystusowego. Wśród wybudowanych świątyń spotykamy jedną związaną z polskim kultem. Na kolonii Fazendinha znajduje się kościół filialny Matki Boskiej Jasnogórskiej. Oprócz tego wybudowano także: 4 ośrodki duszpasterskie, 20 salonów przy kościołach filialnych, oraz został zremontowany kościół parafialny i plebania. Owocem pracy księży Towarzystwa Chrystusowego są również powołania zakonne i kapłańskie tam powstałe. Według statystyki na rok 2016, należało do parafii ok. 12.000 wiernych, między którymi ok. 3.000 osób pochodzenia polskiego. Ochrzczono 80 osób i 395 dzieci i dorosłych wspomaganych przez 40 katechetów uczęszczało na katechezę. Parafia liczy na pomoc 59 nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Funkcjonują w parafii różne ruchy duszpastersksie, m. in.: Duszpasterstwo Rodzinne, Duszpasterstwo Dziesięciny, Duszpasterstwo Chrztu, Duszpasterstwo Dzecka, Duszpasterstwo Młodzieży, Duszpasterstwo Lepszego Wieku, Ruch Koronki Mężczyzn, Kongregacja Mariańska, Odnowa Charyzmatyczna, Apostolstwo Modlitwy, Ruch Żywego Różańca, Ministranci i Akolici, Grupa Misjonarzy, Grupa Śpiewu i Liturgii, Grupy Refleksji. Werni zachowują również zwyczaje polskie, m. in. Godzinę Świętą po polsku i Święconkę wielkanocną.
Na terenie parafii znajduje się grobowiec księży chrystusowców, w którym pochowani są: ks. Ludwik Gazda (+25 lutego 1990), ks. Bolesław Liana (+maja 1998), ks. Gerard Pilich (+23 cherwca 2003), ks. Paweł Piotrowski (+28 października 2011), ks. Benedykt Grzymkowski (+13 lutego 2013 r.), ks. Edward Maciejewski (+1 stycnia 2014), ks. Jan Nowiński (+18 marca 2014), ks. Stanislaw Gogulski (+29 grudnia 2015), ks. Józef Poszwa (+10 czerwca 1916).

Proboszczowie Towarzystwa Chrystusowego pracujący w parafii:
ks. Bolesław Liana (1967-1977)
ks. Stanisław Pagacz (1977-1985)
ks. Ludwik Gazda (1985-1989)
ks. Piotr Poszwa (1989-1998)
ks. Grzegorz Zyguła (1998-2003)
ks. Edward Maciejewski (2003-2005)
ks. Henryk Bazis (2005-2016)
ks. Antônio Polanczyk (od 2016)
ks. Alceu Zembruski (od lutego 2017)

odsłon: 413 | Dodano: 2017-09-19 | aktualizowano: 2017-09-19 12:31:36 |
projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej