Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

ks. Kazimierz Przegendza S.Chr

Syn Piotra i Jadwigi z domu Jasińska, urodził się 17 stycznia 1951 r. w Mysłowicach.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego ojców pijarów w Krakowie, w 1969 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Po odbyciu nowicjatu w Ziębicach, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym zgromadzenia w Poznaniu. Studia uwieńczone zostały magisterium z teologii, uzyskanym na KUL w 1976 r. 11 maja tego roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej. Bezpośrednio po święceniach, przez dwa lata pracował w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. 31 marca 1979 r. przybył do Brazylii.

Od 1 lipca 1979 r. do 28 lutego 1981 r. pełnił funkcję wikariusza w Dom Feliciano (RS). 22 lutego tego roku został mianowany proboszczem tej parafii. 15 sierpnia 1981 r. zorganizował uroczyste poświęcenie powiększonego, odrementowanego oraz nowocześnie wyposażonego kościoła parafialnego w Dom Feliciano. We wspomnianej uroczystości wziął udział odrynariusz diecezji Santa Cruz do Sul, biskup Alberto Frederico Etges oraz poprzedni proboszcz, inicjator i reformator kapitalnego odnowienia świątyni, ks. Józef Wojnar TChr. Ponadto w Dom Feliciano zorganizował wśród miejscowej młodzieży grupę folkloru polskiego Krakowiak. Grupa ta przedstawiała tańce polskie w wielu miejscowościach stanu Rio Grande do Sul. W latach działalności Solidarności w Polsce, zmieniono nazwę grupy na Solidarność. Na stanowisku proboszcza w Dom Felciano pozostał do końca maja 1984 r. Z dniem 3 czerwca tegoż roku został proboszczem w Guarani das Missões (RS). W parafii tej pod jego kierunkiem powstały nowe kaplice i centra pastoralne. Z kolei, 26 stycznia 1991 r. objął, w charakterze proboszcza, parafię w Santana koło Ijuí (RS). Po upływie roku, został mianowany proboszczem parafii Narodzenia Matki Bożej w Ijuí. We wspomnianej parafii rozpoczął budowę 2 kościołów filialnych i centrum pastoralnego położonych w dzielnicach miasta. Posługę duszpasterską pełnił w tej parafii, aż do chwili jej przekazania przez zgromadzenie diecezji Cruz Alta. W 2014 roku zostałmianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Nossa Senhora de Nazare w Kurytybie gdzie pracował aż do przekazania tej parafii pod opiekę księży diecezjalnych. W lutym 2016 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kurytybie łącząc tę posługę z funkcją ekonoma prowincji.
12 lipca 1995 r. przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego mianował ks. Kazimierza Przegendzę TChr. członkiem rady Prowincji zgromadzenia w Ameryce Południowej. Natomiast prowincjał ustanowił go ekonomem wspólnoty chrystusowców na kontynencie latynoamerykańskim i przełożonym domu prowincjalnego w Kurytybie. 11 maja 2001 r. obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Dzięki jego zaangażowaniu siedziba główna chrystusowców w Kurytybie została odremontowana i rozbudowano zaplecze domu. Ponadto dokonał elektronicznego skatalogowania biblioteki prowincjalnej oraz uporządkowania zbiorów archiwalnych Prowincji. Również sporządził elektroniczny katalog wydawnictw związanych z Polonią brazylijską.
17 lipca 2001 r. przełożony generalny mianował ks. Kazimierza członkiem rady prowincjalnej Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej. Natomiast 6 sierpnia 2001 r. prowincjał mianował go ekonomem wspólnoty prowincjalnej oraz przełożonym domu zgromadzenia w Kurytybie. W 2010 roku przełożony generalny mianował na kolejne 6 lat  ks. Kazimierza członkiem Zarządu Prowincji Południowoamerykańskiej, a prowincjał mianowal go Ekonomem Prowincji

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej