Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

ks. Kazimierz Ołdak S.Chr

Ks. Kazimierz Ołdak urodził się 8 czerwca 1932 roku w miejscowości Rakówcu gmina Dobra województwo mazowieckie

Skończył Technikum Spożywcze w Łodzi. W 1948 roku wstąpił jako brat zakonny do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 1964 roku rozpoczął studia seminaryjne i 20 maja 1971 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w Brazylii. Początkowo przebywał w parafii pod wezwaniem św. Teresy w Guarani das Missões RS. 20 maja 1975 roku został zwolniony z obowiązków wikariusza tej parafii i mianowany wikariuszem parafii w Bateias PR. Po 3 latach pracy, 1 listopada 1978 roku został skierowany do Ijui RS gdzie pracował jako wikariusz przez kilka miesięcy. 1 lutego 1979 roku objął stanowisko wikariusza parafii Dobrego Jezusa w Balsa Nova PR. gdzie przebywał do 1984 roku. W tym czasie oprócz pracy w Balsa Nova zastępował także proboszcza w Carlos Gomes RS podczas jego wakacji w Polsce. 9 lutego 1984 roku został wikariuszem parafii Dobrego Jezusa w Campo Largo PR. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję administratora tej parafii. Kolejną placówką księdza Kazimierza była parafia Matki Bożej Różańcowej w Barrão de Cotegipe. Placówkę tę objął 1 sierpnia 1986 roku. Równocześnie jako rektor opiekował się kościołem Matki Bożej Jasnogórskiej w którym Polacy mieszkający w tym mieście gromadzili się na modlitwie. 4 grudnia 1988 roku został ustanowiony proboszczem parafii w Paulo Frontim PR. Po 4 latach pracy w tej parafii został wikariuszem parafii pode wezwaniem św. Anny w Santana Cruz Machado PR. 1 października 1994 roku został przeniesiony do pomocy w parafii Campo Largo PR. Kilka lat później 1 lutego 2002 roku został ponownie wikariuszem w Bateias PR a 15 lipca tegoż roku został przeniesiony do Dom Feliciano RS gdzie pracował jako wikariusz aż do 2010 roku czyli do dnia przekazania tej parafii pod opiekę diecezji. Od 8 lutego 2010 ksiądz Kazimierz Ołdak mieszka jako rezydent w Domu Prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie. 18 października 2012 roku mianowany zastępcą przełożonego tegoż domu, 8 kwietnia 2014 jego przełożonym. W kwietniu 2016 roku ze wzgledu na stan zdrowia powrócił do Polski i zamieszkał w domu chrystusowców w Puszczykowie koło Poznania. Ks. Kazimierz zmarł 22 września w domu zakonnym w Puszczykowie.

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej