Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

ks. Jan Nowiński S.Chr

Ks. Jan Nowiński urodził się  18 czerwca 1935 roku w miejscowości  Ślęzany

Po ukończeniu szkoly podstawowej w Lelowie, w 1949 roku wstąpił do Niższego Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach. Po zamknięciu seminarium przez wladze komunistyczne, w 1951 roku rozpoczął nowicjat w Bydgoszczy. Następnie ukończyl szkołę średnią w Ziębicach. 4 czerwca 1960 roku przyjął święcenia kaplańskie z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Poznaniu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach Chociwel, św. Anny w Poznaniu, Suchaniu i Marianowie. Następnie został wysłany do pracy duszpasterskiej w Brazylii. Przez miesiąc przebywał w Camaquã RS. następnie został skierowany do pomocy w parafii Guarani das Missões RS. Od stycznia 1967 roku pracowal na parafii w Encruzilhada do Sul RS gdzie pogłębiał znajomość języka portugalskiego.Z początkiem 1968 roku został mianowany wikariuszem parafii Dobrego Jezusa w Balsa Nova PR. Pod jego kierunkiem zostala dokończona budowa kościola parafialnego, a także wybudowana plebania i salon. Wśród wiernych polskiego pochodzenia podtrzymywal polskie zywczaje i obrzędowość religijną. W 1976 roku zostal proboszczem św. Jana Chrzciciela w Kurytybie PR. gdzie oprócz duszpasterstwa zajął się przebudową prezbiterium kościoła, budową kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, oraz zakupił teren pod budowę kaplicy Matki Bożej z Nazaretu. W latach 1976 - 1983 pełnil funkcję wiceprowincjała chrystusowców w Ameryce Południowej. 1 marca 1987 roku objął parafię w Alto Paraguaçu SC. Pod jego kierunkiem zostały zbudowane dwa kościoły filialne i wyremontowany dom sióstr. 2 lutego 1992 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Anny koło Ijui RS. We wspomnianej parafii zbudował duży salon parafialny ( centrum sportowo rekreacyjne ). Po dwóch latach pracy w Santanie zostal skierowany do parafii Virmond PR. gdzie jako wikariusz uczył języka polskiego w szkole publicznej. W 1996 roku został mianowany proboszczem parafii Dobrego Jezusa w Campo Largo PR. Staraniem księdza Jana zostały zbudowane 2 kościoły filialne i zakupiono teren pod budowę kolejnej świątyni. 10 lutego 2008 roku został zwolniony z obowiązków proboszcza w Campo Largo i mianowany proboszczem parafii Matki Bożej z Nazaret w Kurytybie. Zmarł 18 marca 2014r w szpitalu w Kurytybie. Został pochowany w grobowcu chrystusowców w Bateias.

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej