Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Archiwum Polonijne

Historia biblioteki i zbiorów archiwalnych dotyczących Polonii brazylijskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie jest krótka i dosyć skromna. Trzeba wziąć pod uwagę, iż Towarzystwo Chrystusowe rozpoczęło pełnienie posługi wśród Polonii brazylijskiej w początkach 1958 roku. Pierwsza generacja kapłanów zatroskana była przede wszystkim o pracę duszpasterską wśród Polaków oraz Brazylijczyków polskiego pochodzenia.

Dopiero z upływem czasu - po pewnej konsolidacji pracy i obecności w środowisku brazylijskim i polonijnym – pojawia się zatroskanie o zbiory archiwalne dotyczące historii polskiej emigracji w Brazylii. Początkowo będą to książki, które poszczególni księża przekazują do biblioteki znajdującej się w Domu Prowincjalnym w Kurytybie.

Dzięki zabiegom Ks. Józefa Wojnara TChr - byłego Prowincjała - znacznie powiększył się zasób zbiorów archiwalnych dotyczących tutejszej Polonii. W 2001 r. Ks. Prowincjał Zdzisław Malczewski TChr przejął po zmarłym (19 sierpnia 2000 r.) Prof. Ruy Christovam Wachowiczu jego bibliotekę polonijną oraz cenne zbiory archiwalne (1136 pozycji). Wobec prof. Lilian Wachowicz (wdowy po zmarłym prof. Wachowiczu) zobowiązał się, że otrzymane zbiory będą udostępniane dla osób zajmujących się badaniem historii Polonii brazylijskiej. Z kolei w 2002 r. zbiory archiwum polonijnego naszej prowincji powiększyły się o materiały (173 pozycje) przejęte przez Ks. Proboszcza Jana Sobieraja TChr po działaczu polonijnym Kazimierzu Sienkiewiczu, zmarłym 6 września 2001 r. w Rio de Janeiro.

Archiwum polonijne Prowincji obejmuje księgozbiory, czasopisma, różnorodne rękopisy, natomiast biblioteka, posiadaja różnorodny księgozbiór, liczy około 8000 egzemplarzy.
Aktualnie archiwum orz polonijna biblioteka jest przenoszona jest do nowych pomieszczeń oraz katalogowana. Ze zbiorów korzystają głównie członkowie Prowincji interesujący się dziejami Polonii brazylijskiej oraz osoby z zewnątrz, a zajmujące się badaniem historii emigracji polskiej w Brazylii. Jednak ze zbiorów będzie można korzystać jedynie na miejscu. Nie przewiduje się wynoszenie zbiorów na zewnątrz. Również wskazanym będzie wcześniejsze uzgodnienie z Przełożonym Domu Prowincjalnego.projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej